Hợp tác sản phẩm

合作產品

本公司皮革大多應用於鞋業上,然而近幾年開始朝向多元應用,與其他廠商共同合作與開發產品,提升產品的競爭力及價值,如傢俱、沙發、包包、腳踏車坐墊、皮包、飾品等等。

Hợp tác sản phẩm

Thuộc da của công ty chúng tôi thường sử dụng nhiều trong lĩnh vực giày, nhưng gần đây chúng tôi bắt đầu định hướng phát huy thêm nhiều vận dụng khác, đã cùng hợp tác với các công ty khai thác và phát triển nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, như đồ gia dụng, sofa, balo, đệm ngồi xe đạp, bao da, trang sức…