Ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Tel: (06503) 756355 - 784876
Fax: (06503) 756375
Email: info@tanvinhhoa.com

General manager: Mr. Lin I Ching tanvinhhoa@vnn.vn Tel 0913672685
Manager: Miss. Quan Thi Ngoc Tram tanvinhhoavn@gmail.com Tel 0908601378
Production Department: Mr. Lin Yung Hsiang tidustomiss@hotmail.com Tel 0913410499

聯絡我們 - Liên hệ